Skip to main content

Stikkord: avtaleverk

Lønnsoppgjøret 2024 – Enighet om viktige endringer for brannpersonell

Det ble idag enighet om hovedoppgjøret i kommunesektoren. – PS. Dette gjelder ikke Oslo som er eget tariffområde. Det er brudd i forhandlingene i Oslo og vil nå gå til mekling. – Det gis lønnstillegg mellom 22.000kr og 37.000kr, det er også satt av midler til lokale forhandlinger. Det gis også et prosenttillegg på 4,1% for enkelte stillinger. Mer info finnes på fagforbundet.no Tariffavtalen tilpasses fagskoleutdanningen Det er gjort noen viktige grep som forberedelse til ny grunnutdanning. Det innføres en ny stillingsgruppe for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig...

Les mer

Nye rettigheter for ansatte i brannsamarbeid

Brannpersonell i brannsamarbeid har nå fått styrket sine rettigheter gjennom endringer i Arbeidsmiljøloven. Fra 1.1.24 vil kommuner være å anse som konsern etter at det er gjort endringer i Arbeidsmiljøloven (AML). Det vil styrke rettighetene til de som er ansatt i interkommunale samarbeid, herunder brannvesen og 110-sentraler. Kommunen har nå et ansvar overfor de ansatte i brannsamarbeid kommunen har bestemmende innflytelse over gjennom eierskap eller avtale. Det betyr at ansatte i f.eks. et IKS kan ha krav på annet passende arbeid i kommunen eller andre kommunale selskaper fremfor oppsigelse....

Les mer

Et godt oppgjør for brannpersonell!

(PS. Oslo er eget tariffområde. Der gjelder andre satser).   Brannpersonell (konstabler, brannmestre osv.) har i flere år fått minstesats for helgetillegg som en av få yrkesgrupper. Fagforbundet har prioritert økning av ubekvemstilleggene i årets oppgjør og endelig så gjøres det ikke forskjell på brannfolk! Alle får nå likt helgetillegg. De fleste regionene i Fagforbundet hadde prioritert ubekvemstillegg høyt i sine tariffkonferanser og både Viken og Trøndelag hadde krav om at det ikke skulle gjøres unntak for brannfolk. Dette ble prioritert av våre forhandlere sentralt som fikk medhold...

Les mer