Skip to main content

Jobbe i farlig røyk

January 12, 2017

Brann- og redningspersonell som arbeider i et røykfylt arbeidsmiljø er utsatt for en mengde farlige stoffer.Mange av disse vurderes som kreftfremkallende og Arbeidstilsynet anser brann- og redningspersonell som mer utsatt for kreft enn befolkningen som helhet.På bakgrunn av dette har Norsk Brannmannsforum, Fagforbundet og LO utarbeidet dette heftet, som tar sikte på å bidra til å redusere risikoen for eksponering av kreftframkallende stoffer blant brann- og redningspersonell.De ansattes helse skal være av avgjørende betydning for hvordan man organiserer arbeidet og eksponering og risiko skal reduseres så mye som mulig.Norsk Brannmannsforum, Fagforbundet og LO oppfordrer alle brann- og redningsvesen til å ta kreftfaren på alvor og igangsette tiltak for å redusere eksponeringen.

Se håndbok her…

Fagforbundet fører erstatningssak for to tudligere brannmenn som begge har fått kreft. Målet er å få godkjent kreft blant brannfolk og feiere som yrkesskade. Er du rammet selv, må du melde fra til Nav og forsikring!

Brannfolk og feiere kan få godkjent kreftsykdom som yrkesskade