Skip to main content

Om oss

Om NBRF

Norsk Brann- og Redningsforum gir Fagforbundet råd i aktuelle saker for våre yrkesgrupper og er en pådriver for at Fagforbundet ivaretar våre interesser gjennom forhandlinger og i kontakt med myndigheter. 

Norsk Brann- og Redningsforum forholder seg til administrasjonen i Samferdsel og Teknisk sentralt i Fagforbundet og mener dette er en god måte å ivareta våre yrkesgruppers sine interesser.

Leder i forumet er oppnevnt av Fagforbundet til å sitte i Faggruppe Brann, forebygging og nødalarmering.


Historikk

1991 – På tariffkonferansen i Stavanger ble det startet en såkalt “kameratklubb” etter svensk modell. Bakgrunnen for dette var misnøye med oppgjørene og Norsk Kommuneforbund sin tariffpolitikk med tanke på branntjenestens lønns og arbeidsforhold.

8. april 1992 – Forbundet la ned yrkesutvalgene og provoserte med det fram opprettelsen av Norsk Brannmannsforum på et konsituerende møte på Oslo Hovedbrannstasjon.

1993 – Årsmøte for Norsk Brannmannsforum i Trondheim. Jan Davidsen kommer på møte og det etableres et samarbeid med Kommuneforbundet hvor et av kriteriene for å være medlem i Norsk Brannmannsforum var å være medlem i Kommuneforbundet.

2003 – Etter opprettelse av Fagforbundet ble medlemmer i Norsk Brannmannsforum også medlemmer i Fagforbundet. 

2022 – På årsmøtet i 2022 på Gardermoen skiftet Norsk Brannmannsforum navn til Norsk brann og redningsforum.

Informasjonshefte

Les mer om oss i vår nedlastbare brosjyre.