Skip to main content

Dokumentarkiv

Her finner du relevante dokumenter for tillitsvalgte og brann- og redningspersonell.

Lover og avtaler

Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernloven legger grunnlaget for brann- og redningstjenestens formål og oppgaver.

Brann- og redningsvesenforskriften

Brann- og redningsvesenforskriften

Brann- og redningsvesenforskriften gir bestemmelser om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningstjenesten.

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging

Forebyggendeforskriften inneholder bestemmelser om forebygging av brann og er blant annet grunnlaget for brann- og redningstjenestens forebyggende arbeid og for feietjenesten.

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven

Forskriften inneholder bestemmelser om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for kommunale brannvesen.

Brann- og redningsskoleforskriften

Brann- og redningsskoleforskriften

Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om opptakskrav til brann- og redningsskolen.

Fagforbundets avtaledatabase

Hovedtariffavtalen

Her finner du tariffavtalen for 2022-2024 som gjelder for ansatte i brann- og redningstjenesten.

Tariffinfo og lønnstabeller fra 1.5.2023

Fagforbundets avtaledatabase

Hovedavtalen

Hovedavtalen for 2022-2023 inneholder bestemmelser om tillitsvalgtordningen og medbestemmelse for ansatte i brann- og redningstjenesten.

Det er også laget en veileder til hovedavtalen. Den finner du her

Fagforbundets avtaledatabase

Sentral særavtale for brann- og redningstjenesten

Sentral forbundsvis særavtale SFS 2404 inneholder blant annet bestemmelser om godtgjøring og arbeidstid for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Reiseregulativet

Sentral generell særavtale SGS 1001 regulerer tjenestereiser for arbeidstakere som er omfattet av Hovedtariffavtalen/Bedriftsavtalen i kommunal sektor.

Avtalen henviser til statens satser. De finner du i Statens personalhåndbok.


Vedtekter

Vedtekter NBRF

Vedtekter for Norsk Brann- og Redningsforum.

Vedtatt av årsmøtet 29.3.2022.