Skip to main content

Årsmøte Norsk Brann- og Redningsforum

Alt du trenger å vite om årsmøtet.

Årsmøte 2024 og medlemsmøte avholdes 19.mars på Gardermoen i tilknytning til Brannkonferansen.

Her behandles ordinære årsmøtesaker og valg.

På medlemsmøtet vil vi behandle saker om lønn og arbeidsvilkår. Sentral særavtale (SFS 2404), tariff og pensjon står på agendaen.

På kvelden blir det felles middag på hotellet.

For å delta må du være medlem i forumet. Innmelding her: Bli medlem

Påmeldingslenke og informasjon om Brannkonferansen finner du her 

> Dokumenter til årsmøte og medlemsmøte vil bli lagt ut her i god tid før møtet. <

“Årsmøte er NBRFs høyeste myndighet (…) årsmøte holdes hvert år i første halvdel av året.”