Skip to main content

Yrkesskadefondet

Yrkesskadefondet

Fondet skal yte økonomisk bistand til brannpersonell i påvente av avgjørelser fra forsikringsselskapenes vurderinger av skadeomfanget og størrelsen etter skade påført under redningsinnsats.

Sykeperioden kan gå utover det normale sykefraværet. Ubekvemstilleggene vil derfor falle bort og enkelte vil miste store deler av de normale inntektene sine.

Fondet skal yte bistand i en tid hvor den enkelte har det vanskelig både sosialt og økonomisk.

Finansieringen

• 100 kr fra alle brannpersonell tilsluttet fondet (engangsbeløp).

• Det er bevilget kr. 300.000 fra Fagforbundet.

• Søker private aktører som forsikringsselskap, R.V.R etc. om sponsing.

• Beløpene samles inn via de enkelte foreningene, eller enkeltvis.

Innmelding

Enkeltmedlem

Betal 100kr til 90011156494. Merk betalingen med navn, forening og fødselsnummer.

Gruppemedlemskap

Vi anbefaler at fagforeningene dekker innmelding for sine medlemmer gjennom gruppemedlemskap.

  1. Betal 100kr per medlem til konto 90011156494. Merk betalingen med forening.
  2. Fyll ut Excel-fil med navn, medlemsnummer, fødselsdato og forening på de som skal meldes inn.
  3. Send Excel-filen til kristine.dahlen@fagforbundet.no
Mer info

Vedtekter Yrkesskadefondet

Har du spørsmål om fondet, kontakt post@nbrf.no

Les mer om fondet her: YRKESSKADEFONDET

Fagforbundets yrkesskadepris

Fagforbundets yrkesskadepris tildeles den eller de som har pekt seg spesielt ut i forbindelse med brann- og redningstjeneste. Det er ikke en forutsetning at vedkommende er medlem av fondet.

Vet du om noen som kan være en god kandidat til å få yrkesskadeprisen? Send inn navn på kandidaten med begrunnelse til post@nbrf.no.

Les mer her…