Skip to main content
29/07/2022

Tromsø kommunes kutt i beredskap kan ha krevd sitt første liv

Da Tromsø kommune vedtok å legge ned redningsdykkertjenesten fra januar i år ble det av mange sett på som en tragedie. Den virkelige tragedien har i dag blitt synlig for alle da en omkommet person ble hentet opp av sjøen, omtrent en halvtime senere enn hva redningsdykkere i brannvesenet kunne ha gjort. Den skjebnesvangre beslutningen av politikerne i Tromsø kan ha krevd sitt første menneskeliv.

Kommunal beredskap skal etter lov baseres på risikoen i kommunen. I Tromsø er det en åpenbar risiko for drukning og derfor har brannvesenet i mange år hatt redningsdykkere i beredskap. Beslutningen til kommunestyret i Tromsø om å legge ned redningsdykkertjenesten på grunn av økonomi selv om risikoen var tilstede var derfor mildt sagt omdiskutert. Grunnen til det ser vi nå.

Beredskap handler om å redde liv. Kutt i beredskap på grunn av økonomi når det er risiko som skal være førende er altså ikke bare ulovlig, men også livsfarlig.