Skip to main content

Lønnsoppgjøret 2024 – Enighet om viktige endringer for brannpersonell

Det ble idag enighet om hovedoppgjøret i kommunesektoren. – PS. Dette gjelder ikke Oslo som er eget tariffområde. Det er brudd i forhandlingene i Oslo og vil nå gå til mekling. – Det gis lønnstillegg mellom 22.000kr og 37.000kr, det er også satt av midler til lokale forhandlinger. Det gis også et prosenttillegg på 4,1% for enkelte stillinger. Mer info finnes på fagforbundet.no Tariffavtalen tilpasses fagskoleutdanningen Det er gjort noen viktige grep som forberedelse til ny grunnutdanning. Det innføres en ny stillingsgruppe for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig...

Les mer

Takk for innsatsen, Jørn!

Årsmøte og Brannkonferansen er vel overstått for denne gang. Det har vært noen innholdsrike dager på Gardermoen med årsmøte, medlemsmøte og Brannkonferansen 2024  Styret i forumet takker for tilliten og for engasjerte innlegg og diskusjoner under medlemsmøtet. Jørn Davidsen ble takket av etter 17 år (!) som tillitsvalgt i forumet og fikk med seg en velfortjent oppmerksomhet hjem til Bergen. Presentasjoner og informasjon om Brannkonferansen finner du alltid her på nbrf.no: Brannkonferansen

Les mer

STAMI inviterer til gratis dagseminar

Hvorfor får brannkonstabler oftere kreft, og hva kan vi gjøre med det? STAMI inviterer til gratis dagsseminar: Arbeidsmiljø og kreftrisiko for brannkonstabler 10. april 2024 STAMI har sammen med Kreftregisteret og SINTEF gjennom gjentatte store prosjekt prøvd å finne besvar hva det er brannkonstabler blir utsatt for, hvor mye og når. På seminaret vil du lære om resultatet fra disse prosjektene. I tillegg får du en oversikt over hvordan kunnskapen om kreftrisiko har endret seg over tid, og hvorfor internasjonale tall for forekomst av kreft kan avvike fra de norske tallene. Vi vil...

Les mer

Nye rettigheter for ansatte i brannsamarbeid

Brannpersonell i brannsamarbeid har nå fått styrket sine rettigheter gjennom endringer i Arbeidsmiljøloven. Fra 1.1.24 vil kommuner være å anse som konsern etter at det er gjort endringer i Arbeidsmiljøloven (AML). Det vil styrke rettighetene til de som er ansatt i interkommunale samarbeid, herunder brannvesen og 110-sentraler. Kommunen har nå et ansvar overfor de ansatte i brannsamarbeid kommunen har bestemmende innflytelse over gjennom eierskap eller avtale. Det betyr at ansatte i f.eks. et IKS kan ha krav på annet passende arbeid i kommunen eller andre kommunale selskaper fremfor oppsigelse....

Les mer

Tromsø kommunes kutt i beredskap kan ha krevd sitt første liv

Da Tromsø kommune vedtok å legge ned redningsdykkertjenesten fra januar i år ble det av mange sett på som en tragedie. Den virkelige tragedien har i dag blitt synlig for alle da en omkommet person ble hentet opp av sjøen, omtrent en halvtime senere enn hva redningsdykkere i brannvesenet kunne ha gjort. Den skjebnesvangre beslutningen av politikerne i Tromsø kan ha krevd sitt første menneskeliv. Kommunal beredskap skal etter lov baseres på risikoen i kommunen. I Tromsø er det en åpenbar risiko for drukning og derfor har brannvesenet i mange år hatt redningsdykkere i beredskap. Beslutningen til...

Les mer

Et godt oppgjør for brannpersonell!

(PS. Oslo er eget tariffområde. Der gjelder andre satser).   Brannpersonell (konstabler, brannmestre osv.) har i flere år fått minstesats for helgetillegg som en av få yrkesgrupper. Fagforbundet har prioritert økning av ubekvemstilleggene i årets oppgjør og endelig så gjøres det ikke forskjell på brannfolk! Alle får nå likt helgetillegg. De fleste regionene i Fagforbundet hadde prioritert ubekvemstillegg høyt i sine tariffkonferanser og både Viken og Trøndelag hadde krav om at det ikke skulle gjøres unntak for brannfolk. Dette ble prioritert av våre forhandlere sentralt som fikk medhold...

Les mer

Brannvesen på PLIVO-hendelser. Hvem blir skadet?

Denne uken har vært preget av to PLIVO-hendelser: Kongsberg-rettssaken og hendelsen på Nore hvor brannvesenet teipet fast gjerningspersonen i et busskur mens de ventet på politiet. Samtidig som politiet ofte er langt unna så forventes det nå at brannvesenet skal vurdere å gjøre en innsats før politiet kommer der hvor det er pågående livstruende vold. Er vi forberedt? Det øves årlig, men hvor godt forberedt er egentlig brann på disse hendelsene? På de årlige PLIVO-øvelsene blir vi oppfordret til å bruke brannbilen som rambukk, bårer som skjold og motorsag til avskrekking. Etter et par timers...

Les mer

Forumet får nytt navn og ny leder

Norsk Brannmannsforum blir til Norsk Brann- og Redningsforum! På årsmøtet for 2022 vedtok Norsk Brannmannsforum å endre navn til Norsk Brann- og Redningsforum (NBRF). Det er en mindre endring, men det nye navnet speiler brann- og redningsetatens oppgaver bedre og er kjønnsnøytralt. Vi kommer fortsatt til å være “forumet” for brannfolk i hele landet som skal jobbe for gode arbeidsforhold og at Fagforbundet skal være det foretrukne forbund for brannpersonell. Nytt navn og ny leder Etter 19 år i lederstolen ga Bjørn Rønning i det samme årsmøtet stafettpinnen videre til Ketil Sivertsen...

Les mer

Samfunnssikkerheten ofres på valgfrihetens alter

Etter å ha vært på høring kommer nå et lovendringsforslag til Stortinget om å fjerne plikten til å fratre ved nådd pensjonsalder. Ikke valgfrihet, men økonomiske motiver Regjeringen forsøker å fremstille dette som en gode og større valgfrihet for den enkelte, men det er nok andre motiver som ligger bak. Allerede i 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å forhandle frem fremtidens særalderspensjoner. Men i tiden etterpå har det vært liten vilje til å finne løsninger. Regjeringen ønsker ikke å kompensere pensjonister uten fratredelsesplikt. Når de nå foreslår å fjerne denne plikten...

Les mer

Brannfolk i beredskap er ikke verd noe!

Brannfolk i beredskap er vel en av de få yrkesgruppene som fortsatt jobber 42 timers uke, de er på vakt året rundt. Hverdager, natt, helg, helligdager og høytider for at resten av befolkningen skal føle en trygghet. Brannfolk er i snitt på vakt ca. annenhver helg i året. KS synes tydelig at dette ikke er verd noe når de fremmer et så urettferdig forslag angående lørdags- og søndagstillegg. Brannfolk blir stående på sine lusne kr 50,-  pr time mens andre arbeidstakere vil få en økning ut i fra hvor mange timer de jobber, men de starter på kr 53,- og kan komme opp i kr 150,- pr time. At KS...

Les mer