Skip to main content
01/05/2024

Lønnsoppgjøret 2024 – Enighet om viktige endringer for brannpersonell

Det ble idag enighet om hovedoppgjøret i kommunesektoren.

PS. Dette gjelder ikke Oslo som er eget tariffområde. Det er brudd i forhandlingene i Oslo og vil nå gå til mekling.

Det gis lønnstillegg mellom 22.000kr og 37.000kr, det er også satt av midler til lokale forhandlinger. Det gis også et prosenttillegg på 4,1% for enkelte stillinger. Mer info finnes på fagforbundet.no

Tariffavtalen tilpasses fagskoleutdanningen

Det er gjort noen viktige grep som forberedelse til ny grunnutdanning. Det innføres en ny stillingsgruppe for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskole. Det er enighet om at denne skal gjelde for fagskolestudentene når de er ferdigutdannet og ansettes i brann- og redningsvesen i 2026.

Før lønnsoppgjøret i 2026 skal det også utarbeides en løsning for de som har tatt grunnutdanning etter gammel modell. Her har forumet en klar forventning om at ingen skal diskrimineres lønnsmessig og vi vil jobbe for gode overgangsordninger.

Under er utdrag fra protokollen. Fullstendig protokoll ligger i vårt dokumentarkiv.