Skip to main content

Stikkord: pensjon

Samfunnssikkerheten ofres på valgfrihetens alter

Etter å ha vært på høring kommer nå et lovendringsforslag til Stortinget om å fjerne plikten til å fratre ved nådd pensjonsalder. Ikke valgfrihet, men økonomiske motiver Regjeringen forsøker å fremstille dette som en gode og større valgfrihet for den enkelte, men det er nok andre motiver som ligger bak. Allerede i 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å forhandle frem fremtidens særalderspensjoner. Men i tiden etterpå har det vært liten vilje til å finne løsninger. Regjeringen ønsker ikke å kompensere pensjonister uten fratredelsesplikt. Når de nå foreslår å fjerne denne plikten...

Les mer