Skip to main content
08/04/2021

Samfunnssikkerheten ofres på valgfrihetens alter

Bilde

Etter å ha vært på høring kommer nå et lovendringsforslag til Stortinget om å fjerne plikten til å fratre ved nådd pensjonsalder.

Ikke valgfrihet, men økonomiske motiver

Regjeringen forsøker å fremstille dette som en gode og større valgfrihet for den enkelte, men det er nok andre motiver som ligger bak.

Allerede i 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å forhandle frem fremtidens særalderspensjoner. Men i tiden etterpå har det vært liten vilje til å finne løsninger.

Regjeringen ønsker ikke å kompensere pensjonister uten fratredelsesplikt. Når de nå foreslår å fjerne denne plikten er det ikke vanskelig å se at motivene er økonomiske.

Statens skyver ansvar over på enkeltindivid

Det er viktig å vite at fratredelsesplikten er der for samfunnets sikkerhet. Den skal sikre at de som rykker ut har de fysiske og psykiske egenskapene som trengs for å gjøre jobben. Egenskaper som normalt svekkes med alderen.
Derfor må faglige argumenter legges til grunn for hvilke aldersgrenser som skal gjelde i de forskjellige yrkene.

Hvis lovendringen nå går gjennom vil det bli opp til hver enkelt ansatt å bedømme når man ikke lenger mestrer jobben.

Stortinget vil dermed skyve ansvaret for samfunnssikkerheten over på enkeltindivid. Et ansvar som helt klart ligger hos Stortinget.

Stortinget kan stoppe lovendringen

Lovforslaget bærer preg av lettvinte løsninger og baserer seg i stor grad på «regjeringen mener». Et veldig tynt grunnlag for en lovendring med potensielt store konsekvenser for samfunnets sikkerhet.

Etter sterke advarsler i høringsrunden burde dette forslaget aldri blitt lagt frem for Stortinget, men skulle heller vært skrotet eller lagt i en dyp skuff. Når en (mindretalls)regjering likevel velger å gå videre med det setter vi vår lit til at Stortingets flertall tar ansvar og stemmer forslaget ned!

Norsk Brannmannsforums høringsuttalelse kan du lese her: Link

Tekst: Ketil Sivertsen Nestleder NBMF

 Foto: OBF