Skip to main content
03/05/2022

Forumet får nytt navn og ny leder

Norsk Brannmannsforum blir til Norsk Brann- og Redningsforum!

På årsmøtet for 2022 vedtok Norsk Brannmannsforum å endre navn til Norsk Brann- og Redningsforum (NBRF).

Det er en mindre endring, men det nye navnet speiler brann- og redningsetatens oppgaver bedre og er kjønnsnøytralt.

Vi kommer fortsatt til å være “forumet” for brannfolk i hele landet som skal jobbe for gode arbeidsforhold og at Fagforbundet skal være det foretrukne forbund for brannpersonell.

Nytt navn og ny leder

Etter 19 år i lederstolen ga Bjørn Rønning i det samme årsmøtet stafettpinnen videre til Ketil Sivertsen som nå blir leder for NBRF.

Sivertsen er brannkonstabel i Trondheim og leder for Fagforbundet, avd.126, Trondheim Brannkorps Forening.

– Tiden fremover er spennende for brann-Norge med etablering av ny fagskole godt igang, totalberedskapskommisjon og en fullstendig gjennomgang av brannberedskapen som iverksettes i løpet av året. Dette vil NBRF følge nøye med på og vil fortsette vårt engasjement for en branntjeneste av høy kvalitet også i årene som kommer, sier han.

Ketil Sivertsen (t.h.) takker av Bjørn Rønning som leder i forumet. Rønning fortsetter som nestleder.