Skip to main content
21/05/2022

Brannvesen på PLIVO-hendelser. Hvem blir skadet?

Denne uken har vært preget av to PLIVO-hendelser:

Kongsberg-rettssaken og hendelsen på Nore hvor brannvesenet teipet fast gjerningspersonen i et busskur mens de ventet på politiet.

Samtidig som politiet ofte er langt unna så forventes det nå at brannvesenet skal vurdere å gjøre en innsats før politiet kommer der hvor det er pågående livstruende vold.

Er vi forberedt?

Det øves årlig, men hvor godt forberedt er egentlig brann på disse hendelsene?

På de årlige PLIVO-øvelsene blir vi oppfordret til å bruke brannbilen som rambukk, bårer som skjold og motorsag til avskrekking. Etter et par timers øvelse får vi klapp på skuldra og blir sendt hjem ferdig utsjekket.

Status i 2022 er at mange mangler både det utstyret som trengs og den kompetansen som skal til for å kunne vurdere og håndtere en slik hendelse.

Til sammenligning så går politiet flere år på høyskole hvor de lærer å vurdere og håndtere trusler i form av ustabile gjerningspersoner. De har skjold og vester som beskyttelse.

Noen blir skadet

Befal i brannvesenet har noen få uker med kurs hvor det i hovedsak handler om håndtering av brann.
Ved utalarmering til PLIVO-hendelser må våre utrykningsledere – med noen ukers kurs – gjøre en vurdering hvor det i realiteten vil være noen som blir skadet uansett hva de velger:

Venter man på politiet vil det mest sannsynlig bli flere ofre etter hvert som gjerningspersonen får fortsette sin ferd.

Går man i innsats kan egne mannskaper bli skadet eller i verste fall drept.

Gjerningsperson kan også bli skadet eller drept av brannmannskaper med brannbil, motorsag, brannøks eller hva det nå måtte være.

Begge scenario kan være vanskelig å leve med for utrykningslederen som gjør denne vurderingen. På toppen av det hele kan man forvente at hendelsen – og vurderingen – blir gransket både av media og rettsvesen i ettertid.

Utdanning og utstyr

Det er fristende å rope på mer politi, men inntil det skjer så må noe gjøres.

Det er ingen tvil om at dagens lederutdanning ikke lenger er nok til å møte de forventningene samfunnet har til branntjenesten.

Brannkonstablene får nå en ny fagskole som starter om to år. Nå er det på tide at også lederne får en ny utdanning som møter dagens krav.

I mellomtiden må det sørges for nødvendig utstyr og kompetanseløft for brannmannskapene.