Skip to main content

Velkommen til

Norsk Brann- og Redningsforum

Norsk Brann- og Redningsforum er en interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet. Forumet engasjerer seg på fritt grunnlag i alle saker som vedrører medlemmene.

Vi representerer en forholdsvis stor yrkesgruppe i forbundet med ca 2 500 heltidsbrannpersonell og ca 5 000 deltidsbrannpersonell.

Forumet samarbeider tett med Fagforbundet og faggruppe for brann, forebygging og nødalarmering.

Nye rettigheter for ansatte i brannsamarbeid

03/02/2024
Brannpersonell i brannsamarbeid har nå fått styrket sine rettigheter gjennom endringer i Arbeidsmiljøloven. Fra 1.1.24 vil kommuner være å anse som konsern etter at det er gjort endringer i Arbeidsmiljøloven (AML). Det vil styrke rettighetene til de som er ansatt i interkommunale samarbeid, h…

Tromsø kommunes kutt i beredskap kan ha krevd sitt første liv

29/07/2022
Da Tromsø kommune vedtok å legge ned redningsdykkertjenesten fra januar i år ble det av mange sett på som en tragedie. Den virkelige tragedien har i dag blitt synlig for alle da en omkommet person ble hentet opp av sjøen, omtrent en halvtime senere enn hva redningsdykkere i brannvesenet kunne ha …

NBRF vil ha deg med på laget

Norsk brann- og redningsforum er en selvstendig, administrativt og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet. Forumet engasjerer seg på fritt grunnlag i saker som vedrører medlemmene.

Vil du støtte vårt arbeid og være med å sette agendaen? Meld deg inn nå!