Skip to main content
04/12/2013

Fra 295 til 19 brannvesen

Dagens 295 brannvesen kan bli redusert til 19. Det foreslår arbeidsgruppa som har utarbeidet framtidens brann- og redningsvesen.

Geir Mosti, avtroppende nestleder i Fagforbundet, representerer LO i arbeidsgruppa. Etter ett års arbeid der hver stein er snudd og vendt på i brann- og redningsetatene, har arbeidet munnet ut i en omfattende rapport med en rekke konkrete forslag til forbedret organisering i framtiden.

Les mere her…