Skip to main content
06/01/2014

Høring Brannstudiet

Høring – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Les mere her…

NBMF oppfordrer sine medlemmer til å komme med innspill.