Skip to main content
02/12/2013

Brannstudien

Fremtidens brann- og redningsvesen

Arbeidsgruppen som har sett på samlet organisering og ressursbruk i Brann –og redningsvesenet, herunder i samvirke med andre aktører, har i dag oversendt sin rapport ”Brannstudien” til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er en grundig og god rapport som er oversendt, med oversikt og beskrivelse av dagens situasjon, og interessante og til dels banebrytende forslag til endringer og forbedringer. DSB anbefaler at ”Brannstudien” sendes ut på en bred høring.

Les mere her…