Skip to main content
19/12/2011

Særavtalen

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 – BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
 
Forhold til Hovedtariffavtalen
Denne særavtalen (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12(4) og HTAs kap. 0. (HA)
HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet er bestemt i denne avtalen.

Særavtale nr 2404 – Brann og Redningstjeneste