Skip to main content
19/12/2011

Vedtekter

På årsmøtet på Gardermoen i 2022 ble det lagt frem et forslag på justering av vedtektene i forhold til navneendring, det ble også foretatt en justering i forhold til valgperioder pga pandemien.

Vedtekter godkjent av årsmøtet 29.03.2022