Skip to main content
19/12/2011

Yrkesskadefondet

YRKESSKADEFONDET

Fondet skal yte økonomisk bistand til Branntjenestemenn, i påvente

av avgjørelser fra Forsikringsselskapenes vurderinger av skadeomfanget, og størrelsen etter skade påført under redningsinnsats.

 

Sykeperioden kan gå utover det normale sykefraværet.

Ubekvemstilleggene vil derfor falle bort og enkelte vil miste store deler av de normale inntektene sine. Fondet skal yte bistand i en tid hvor den enkelte har det vanskelig både sosialt og økonomisk.

• Finansieringen:

• 100 kr fra alle heltidsansatte branntjenestemenn.

• 100 kr fra alle deltidsansatte branntjenestemenn

• Dette som et engangsbeløp

• Det er bevilget kr. 300.000 fra Fagforbundet.

• Søker private aktører som forsikringsselskap, R.V.R etc. om sponsing.

• Beløpene samles inn via de enkelte foreningene, eller enkeltvis.

 

Det må lages en innbetaling med navn, forening og fødselsnummer for å bli registret i Fondet.

Beløpet settes inn på kontonummer : 9001.11.56494 i Sparebank 1 Oslo.

Adresse : Boks 778 Sentrum 0106 Oslo

 

NB!! Et brev må også sendes Fagforbundet om innmelding for arkivering.

Her må også navn, fødselsnummer og helst medlemsnummer stå.

Adresse : Fagforbundet, SST, Boks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo

Merk konvolutten : Yrkesskadefondet – Brann.

Vedtekter Yrkesskefondetad

 

 

Praktiske spørsmål angående innmelding kontakt

Kristine Dahlen Fagforbundet

Kristine.dahlen@fagforbundet.no

Andre forespørsler om fondet, kontakt Terje Strømmen tlf: 959 88 132

terje.strommen@namsos.kommune.no

eller Bjørn Rønning tlf: 90094466
 
Les mere om fondet her:

YRKESSKADEFONDET

INNMELDING YRKESSKADEFONDET

Fagforbundets yrkesskadepris

Fagforbundets yrkesskadepris kan gis til den eller de som har pekt seg spesielt ut i forbindelse med brann-og redningstjeneste. Det er ikke en forutsetning at vedkommende er medlem av fondet.

Les mere her…