Skip to main content

Velkommen til

Norsk Brann- og Redningsforum

Norsk Brann- og Redningsforum er en interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet. Forumet engasjerer seg på fritt grunnlag i alle saker som vedrører medlemmene.

Vi representerer en forholdsvis stor yrkesgruppe i forbundet med ca 2 500 heltidsbrannpersonell og ca 5 000 deltidsbrannpersonell.

Forumet samarbeider tett med Fagforbundet og faggruppe for brann, forebygging og nødalarmering.

Et godt oppgjør for brannpersonell!

16/06/2022
(PS. Oslo er eget tariffområde. Der gjelder andre satser).   Brannpersonell (konstabler, brannmestre osv.) har i flere år fått minstesats for helgetillegg som en av få yrkesgrupper. Fagforbundet har prioritert økning av ubekvemstilleggene i årets oppgjør og endelig så gjøres det ikke fors…

Brannvesen på PLIVO-hendelser. Hvem blir skadet?

21/05/2022
Denne uken har vært preget av to PLIVO-hendelser: Kongsberg-rettssaken og hendelsen på Nore hvor brannvesenet teipet fast gjerningspersonen i et busskur mens de ventet på politiet. Samtidig som politiet ofte er langt unna så forventes det nå at brannvesenet skal vurdere å gjøre en innsats før pol…

NBRF vil ha deg med på laget

Norsk brann- og redningsforum er en selvstendig, administrativt og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet. Forumet engasjerer seg på fritt grunnlag i saker som vedrører medlemmene.

Vil du støtte vårt arbeid og være med å sette agendaen? Meld deg inn nå!