Skip to main content
24/02/2015

Om arbeidstidsordninger i brann- og redningstjenesten

De siste ukene har det versert mange diskusjoner og påstander knyttet til arbeidstidsordninger i brann- og redningstjenesten. Fagforbundet er glad for at det er et stort engasjement knyttet til denne viktige tjenesten og tar i mot innspill fra alle våre medlemmer. Fagforbundet ønsker i forlengelse av dette å komme med noen oppklaringer knyttet til Fagforbundets håndtering av lov- og avtaleverket.

Les mere her…