Skip to main content
26/02/2015

Direktoratet ønsker ikke at skoleelever skal bo i Tjeldsund

160 elever skal ha et sted å bo, kanskje deltidsjobb, og de skal ha fritidsaktiviteter.

Les mere her…