Skip to main content
16/04/2015

Gravid – og trygg på jobb i beredskap

Fagforbundet organiserer ansatte på alle nivåer innen brann- og redningstjenesten, både heltid- og deltidsansatte.Brann- og redningstjenesten utfører en av de viktigste samfunnsoppgavene i Norge, og det er viktig at de ansatte har gode arbeidsvilkår.Tjenesten være en attraktiv arbeidsplass uavhengig av kjønn.

Tradisjonelt har brann- og redningstjenesten vært en mannsdominert arbeidsplass, men de senere årene har det blitt flere kvinner, også i beredskap.Dette er en positiv utvikling, som også fører med seg noen utfordringer.Mange arbeidsplasser er ikke tilrettelagt for kvinner, noe som både kan gjøre det vanskeligere å beholde de kvinnene man allerede har og å rekruttere nye.

En bredere sammensetning av brann- og redningstjenesten krever ordninger som tar hensyn til kjønnsulikheter og sørger for at ikke disse blir et hinder.Det er viktig at kjønnsforskjeller ikke skaper kunstige forskjeller mellom de ansatte.

Brann- og redningstjenesten skal være en god arbeidsplass, også når du er gravid.I Norge arbeides det for å skape et inkluderende arbeidsliv.Du skal kunne oppleve gleden ved å være gravid og samtidig jobbe på en forsvarlig måte for deg selv, barnet og arbeidsgiver.Vi har et lovverk som beskytter arbeidstakerne og sørger for at arbeidsoppgavene stemmer med de mulighetene og begrensningene en gravid ansatt har.Derfor lar svangerskap seg kombinere med normal deltakelse i arbeidslivet.

Les tipshefte her…