Skip to main content
10/04/2015

Årskonferanse 2015

Brann-konferansen

Brannkonferansen 2015 arrangeres i Trondheim 17.-19.mars.

Den 17.mars vil det legges opp til besøk hos Trøndelag brann- og redningstjeneste, og på programmet 18. og 19.mars står tema som ”Politisk hjørne”, kreft blant brann- og redningspersonell, BurnCamp & Bjørnis, tariff 2016-2018, årsmøte- og medlemsmøte i Norsk brannmannsforum (NBMF), sikkerhet under utrykning, rekruttering av kvinner til beredskapsstillinger, “Mens du venter på ambulansen” og kommunenes bruk av tildelte midler til opplæring av deltidspersonell.

Under årsmøtet til Norsk brannmannsforum 18.mars vil Yrkesskadeprisen 2014 deles ut. Les mer og nominer kandidater.

Program Brannkonferansen 2015

Innkalling til:

Årsmøte NBMF

Innkalling til

Medlemsmøte NBMF

Kurspakke 

Beskrivelse

Tot. beløp

Alt. 1

Konferansepakke 17 – 19 mars inkl kost og overnatting, medlem Fagforbundet

2 700,00

Alt. 2

Konferansepakke 17-19 mars m/kost samt ekstra overnatting 16-17 mars, medlem Fagforbundet

3 900,00

Alt. 3

Konferansepakke for faggruppe brann og administrasjon

6 000,00

Alt. 4

Dagpakke 18. – 19 mars inkl lunsj for medlemmer

1 200,00

Alt. 5

Dagpakker 17-19 mars medlem Fagforbundet, inkluderer kun lunsj ikke middag

1 800,00

Alt. 6

Konferanse 18-19 mars medlem Fagforbundet inkluderer overnatting og kost

2 300,00

Påmelding (Frist 10.februar)

 

ÅRSMØTE NBMF

Det innkalles herved til Årsmøte og medlemsmøte i NBMF under Brannkonferansen i Trondheim 17 – 19/3-15.

Les mere her…

Innkalling til Årsmøte

Saksliste Årsmøte

Beretning 2014

Forslag til nye vedtekter

Strategisk plan 2015-2019

Innkalling til Medlemsmøte

Saksliste Medlemsmøtet

Skjema for evaluering av konferansen

 

Brannkonferansen 2015 ble arrangert på Scandic Lerkendal i Trondheim 17.-19.mars. Totalt hadde konferansen 150 deltakere.

Les mere her…