Skip to main content
21/02/2014

Kampen ingen snakker om…

Når ilden er slukket og brannbilene returnerer til sine respektive stasjoner, fortsetter kampen for Oslos brannmenn og kvinner.

Vi lever i et samfunn hvor vi stadig hører om begreper som beredskap, katastrofe, risiko og sårbarhet og bare i år har vi dessverre vært vitne til mange større katastrofer her til lands. Brannen i Lærdal og alle de store lyng og skogbrannene som har herjet i Trøndelag har fått politikerne og media til å rette mer oppmerksomhet mot brannberedskapen. Vi kan lese i avisene og se intervjuer på tv av ulike direktører fra direktorater og politikere uttale seg og dele sine meninger og oppfatning av situasjonen. Personlig føler jeg at de snakker mye om lite, men får ved hjelp av begreper som beredskapsplaner, ROS-analyser, Risiko-ditt og risiko-datt, ressursbehov, dimensjonering og Nødnett det hele til å virke så troverdig og profesjonelt.

Les mere her…