Skip to main content
19/02/2014

Høring – rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Fagforbundet har behandlet rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. Fagforbundet er positive til at organiseringen av brann- og redningstjenesten vurderes i forhold til hvilke ressurser som er til rådighet og hvordan man best kan organisere tjenesten etter både dagens og framtidas risikobilde.

Les mere her…