Skip to main content
28/10/2013

Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til justis- og beredskapsministeren

Anna Ljunggren (A): Vil statsråden sikre at Norges Brannskole i Tjeldsund også i fremtiden skal være nasjonal utdanningsinstitusjon for brannvesenet?

Les mere her…