Skip to main content
20/10/2013

Ny utdannelse

Onsdag 16 Oktober var dagen da brannmiljøet burde sendt opp fyrverkeri.

DSB melder at de ønsket å plassere en fremtidig utdannelse i Trondheim

DSB anbefaler at utdanningen av ledere skjer på Høgskolen i Sør-Trøndelag og utdanningen av brannkonstabler knyttes til Fagskolen i Sør-Trøndelag, med regionale utdannings- og øvingssentre i Tjeldsund, på Lahaugmoen, i Bergen og Stavern. Tjeldsund vil få en nasjonal rolle som det viktigste øvingssenteret, med tyngde innenfor samvirke, flybrann – og oljevernopplæring.

Dette er et velkomment og klokt valg.

Hvorfor Trondheim? Rekrutering.

En ny utdanning er helt avhengig av kompetente og stabile lærekrefter. Her har Trondheim allerede et bredt utvalg både med pedagogisk og faglig kompetanse å spille på. I tillegg er Trondheim attraktiv som by å bosette seg i, med stor bredde i servicetilbud, næringsliv, jobb, skole, barnehave osv.

Når det gjelder elever er det en forutsetning for å lykkes at vi klarer å rekruttere «voksen» ungdom. Personer som har tatt en utdannelse, gjerne yrkesfaglig og med arbeidserfaring. Noe som igjen fører til at vi må forvente at de kan være etablerte med partner, ektefelle og kanskje barn. Muligheten for et boligmarked, arbeidsmarked, studiemuligheter, osv. kan være avgjørende for å ta skrittet med å flytte for å begynne en ny utdannelse. 

Nedgraderes Tjeldsund? På ingen måte. Avinor fortsetter, feierutdanningen fortsetter, oljevernutdanning, den praktiske delen av en ny utdannelse får en stor rolle og ikke minst en eskalert deltidsutdanning. I tillegg vil brann Norge ha et stort behov for etterutdanning.

At Lahaugmoen og Bergen også får en rolle kan ikke på noen måte sees på som negativt. Totalt kan dette kun føre til en reel kompetansehevning for brann og redningspersonell i Norge.

På vegne av Norsk Brannmanns Forum / arbeidsgruppe brann i Fagforbundet sender vi «blomster» og ros til DSB for godt utført arbeidet.