Skip to main content
31/08/2013

Samfunnssikkerhet og beredskap i ti år

Fredag markerte DSB sine ti første år. Direktoratets visjon ”Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar” understreker hva som har vært DSBs hovedfokus i de ti årene som har gått.

Les mere her…