Skip to main content
01/09/2013

Referat

På denne siden vil dere finne kort sammendrag fra styremøter i NBMF.
  

Styremøte Colorline 1 – 3/12 – 14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
– Oppfølging av saksliste forrige styremøte.
– Utdanning deltidspersonell/tilskudd fra NBSK.
– Kreftregistret.
– Nødnett – hvem skal eie?
– Forslag om endring i IKS loven.
– Brannkonferansen 2015.
– Mens du venter på ambulansen.
– Eventuelt.
 
 
 
Styremøte Oslo 23/10-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
– Oppfølging av saksliste siste styremøte.
– Oppsummering – Møte med DSB 28/8-14.
– Oppsummering – KNS konferanse Stockholm 16-18/9-14.
– Orientering – Arbeidsutvalgets vedtak om Forbundets satsing i forhold til kreftrisiko blant brann- og redningspersonell.
– Høring – Forslag til nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO).
– Oppsummering – Dialogmøte om kreftrisiko blant brann- og redningspersonell 14/10-14.
– Særavtalen (SFS 2404).
– Statsbudsjettet 2015.
– Rygge beredskapssenter.
– Møte i Prsgrunn.
– Brannkonferansen 2015.
– Fagforbundets yrkesskadepris.
– Eventuelt
 
 
 
Styremøte Colorline 18-19/6-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
– Oppnevnelse av Faggruppe 1 og 2 i Fagforbundet.
– Aktiviteter fremover
– Bruk av vår logo
– Særavtalen SFS 2404
– Deltagelse i Kommunalt Nordisk samarbeid
– Kreftsaken
– Møte med DSB
– Brannkonferansen 2014 og 2015
– Forslag til ny læreplan for BER I og BER II
– Vedtekter til NBMF
– Regnskap (Tertialrapport)
– Regnskap Yrkesskadefondet
– Deltagelse Brannmenn mot kreft Bergen 28-29 august
 
 
 
Styremøte Gardermoen 13/2-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
– Brannkonferansen 2014
– Arbeidsoppgaver vedrørende årsberetning
-Regnskap
-Forslag til vedtektsendringer
-Arbeidet med strategiplan
-Budsjett
 
 
Styremøte Oslo 23-24/1-14
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
– Brannstudiet.
Høringssvar, høringsfrist.
– Høringsnotat- forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, straffeloven 2005 og tolloven.
– Veileder kreft.
Videre arbeidet med å få denne i trykken og distrubiering av den.
– Brannkonferansen 2014.
Program
Årsmøte
Medlemsmøte
– Pensjon/særaldersgrenser
Klemet Rønning-Aaby informerte om dette.
 
 
Styremøte Bergen 20-21/11-13
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
– Brannkonferansen 2014.
Stavanger 3- 4/4-14.
Program.
– Handlingsplan 2013-2014.
– Brannstudiet.
– HMS og kreftsaken.
Jørn Davidsen og Dag Skaseth deltar i et møte som DSB har innkalt til i Bergen 28/11-13.
– Info om Særavtalen ved Unni Rasmussen.
– Fremtidens nasjonale redningsorganisering.
– Medlemskorps om ikke betaler medlemskontigent til NBMF
 
 
Styremøte Sørmarke 22-23/8-13
Av saker som ble behandlet kan nevnes:
– Åpning og konstituering av det nye styret.
– Stein Gulbrandsen la frem nytt forslag til organisering av Arbeidsgruppe Brann.
– Brannkonferansen 2013, erfaringer.
– Brannkonferansen 2014, det blir jobbet med å få lagt denne til Stavanger samt å få et like spennende program som vi hadde i 2013.
– Det videre arbeidet i referansegruppa til Geir Mostig angående “Brannstudiet”.
– Forberedelser til nytt møte med DSB.
– Nettsiden vår, hvordan få denne bedre. Opprettelse av en facebook side.
– Under event. kan nevnes:
Videre arbeidet med brannmenn og kreftrisiko.
Årshjul.
Ole Morten Skogland deltar på et debattseminar i det Danske folketinget angående redningsberedskap i Danmark (Dansk Brannstudie).