Skip to main content
10/10/2013

Kommentar till medias rapportering om bristande radiotäckning i Rakel

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ser allvarligt på polisens tillbudsrapporter om att Rakel inte upplevs ha täckning inomhus. Rakel ska generellt ha god täckning i Stockholm och för att förstärka täckningsgraden finns det en reservfunktion i polisens fordon, en reläfunktion.

Les mere her…