Skip to main content
10/10/2013

Må bygge ut for millioner – kan bli nedlagt

Både politidistriktene og 110-sentralene må kjøpe nødnett-utstyr selv om antallet sentraler skal reduseres.

Les mere her…