Skip to main content
10/10/2013

Årets tariffkonferanser

Forslag til årets tariffkonferanser er sendt ut til medlemmer og brannkorpsforeninger. Fremme disse på fylkene sine tariffkonferanser. Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Rønning.