Skip to main content
28/04/2011

Særavtalen

Flere av styremedlemmene i Norsk Brannmannsforum har mottatt en henvendelse vedrørende bruddet i særavtaleforhandlingene, i forbindelse med den kommende nemdsbehandlingen. Henvendelsen oppfordrer til et felles opprop fra landets brann – og redningspersonell for å belyse KS` dårlige tilbud til ny særavtale.

 

 

Tilbudet undergraver brann – og redningspersonells medbestemmelse i utforming av vakter, turnusordning og arbeidsvilkår. Oppropet peker også på at KS utviser manglende respekt for forhandlingsverktøyet ved å overlate forhandlingene til meklingsmannen.
 
Norsk Brannmannsforum uttalte i Brannmannen Nr. 6-2010 at tilbudet fra KS er å betrakte som en ren provokasjon og at tilbudet er en rasering av særavtalen, og deler dermed mange av synspunktene som oppropets initiativstaker viser til.
 
Styret i Norsk Brannmannsforum har tiltro til vår egen organisasjon og Fagforbundets forhandlere. Vi ønsker derfor ikke å undergrave organisasjonene ved den kommende nemdsbehandling ved å støtte oppropet.
 
Norsk Brannmannsforum synes det er beklagelig at særavtaleforhandlingene ikke er en del av de ordinære tarifforhandlingene. Vi ser allikevel at forhandlinger om særavtalen adskilt fra de regulære tarifforhandlingene gir en god mulighet til å belyse de kravene vi oppfatter som svært viktig for vår yrkesgruppe.
 
Norsk Brannmannsforum håper at de kommende nemndsforhandlingene vil gi mulighet for videreføring av de ordningene vi har i dag i de ulike korpsene og at særavtalen vil fungere som et godt verktøy for brann – og redningstjenesten i det viktige arbeidet vi gjør.