Skip to main content
05/05/2011

Nemdsbehandling av særavtalen SFS 2404

Partene la fram sine synspunkter og påstander mandag 11.4. Oppmannen antar at en kjennelse vil foreligge i månedsskiftet april/mai