Skip to main content
15/12/2010

Stoppet nytt nødsamband

Ved Asker og Bærum brannvesen er det nye nødsambandet Tetra nesten parkert. De ansatte frykter helseskader av strålingen fra terminalene.

Les mere…

Les også…

Skal studere ubehag etter bruk av nødsambandet Tetra

Påstått ubehag etter bruk av det nye nødsambandet TETRA, vil bli nærmere undersøkt i Asker og Bærum brannvesen.