Skip to main content
10/12/2010

Mener kutt er avtalebrudd

Hovedtillitsvalgt i det interkommunale brannvesenet hevder de ansatte ble lovet seks mann i beredskap på Kopstad. Dermed er vikarkutt et avtalebrudd.

Les mere…

Les også…
 

Vikarkutt forsvarlig

Det interkommunale brannvesenet sparer vikarutgifter ved å redusere vaktlag på Kopstad fra seks til fem mann ved fravær. Forsvarlig, forsikrer brannsjefen.

Les også…

 

Nei til brann-kutt

NYKIRKE: Brannvesenet kan spare 2,5 millioner kroner på å kutte beredskapen med én mann. Brannsjefen vil ikke gjøre det.