Skip to main content

Pensjon

Her finner dere utdrag fra Hovedtariffavtalen og Tjenestepensjonsordningen samt lovverk og forskrift som er med på å regulere pensjon i branntjenesten. Avtaler og lov Lov om Statens Pensjonskasse Forskrift om pensjonsordning for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Finn aldersgrensen for stillingen din > KLP (utskrift fra KLP 24.05.16)

Les mer

Gravid – og trygg på jobb i beredskap

Fagforbundet organiserer ansatte på alle nivåer innen brann- og redningstjenesten, både heltid- og deltidsansatte.Brann- og redningstjenesten utfører en av de viktigste samfunnsoppgavene i Norge, og det er viktig at de ansatte har gode arbeidsvilkår.Tjenesten være en attraktiv arbeidsplass uavhengig av kjønn. Tradisjonelt har brann- og redningstjenesten vært en mannsdominert arbeidsplass, men de senere årene har det blitt flere kvinner, også i beredskap.Dette er en positiv utvikling, som også fører med seg noen utfordringer.Mange...

Les mer

Jobbe i farlig røyk

  Brann- og redningspersonell som arbeider i et røykfylt arbeidsmiljø er utsatt for en mengde farlige stoffer.Mange av disse vurderes som kreftfremkallende og Arbeidstilsynet anser brann- og redningspersonell som mer utsatt for kreft enn befolkningen som helhet.På bakgrunn av dette har Norsk Brannmannsforum, Fagforbundet og LO utarbeidet dette heftet, som tar sikte på å bidra til å redusere risikoen for eksponering av kreftframkallende stoffer blant brann- og redningspersonell.De ansattes helse skal være av avgjørende betydning for hvordan...

Les mer

Forslag fra valgkomite

  Valgkomitens forslag 2019:   Leder: Bjørn Rønning, (velges for 2 år), Stjørdal  Nestleder: Jørn Davidsen, (ikke på valg), Bergen. Sekretær: Terje Strømmen, (ikke på valg). Namsos. Kasserer: Tor Petter Alfredsen, (velges for 2 år), Haugesund  Styremedlem: Espen Holmgren, (pekkes ut av Oslo for 2 år), Oslo  Styremedlem: Kenneth Wangen (ikke på valg), Nedre Romerike Styremedlem: Marius Aam, (velges for 2 år), Ålesund  Styremedlem deltid: Simen Short (ikke på valg), Indre Østfold  Personlig vara...

Les mer

På valg

  Årsmøtet og valg til nytt styre avholdes i forbindelse med Brannkonferansen.Under følger en oversikt over hvem som sitter i dagens styre og hvem som er på valg på årsmøte 2020. Leder : Bjørn Rønning (ikke på valg) Stjørdal  Nestleder: Jørn Davidsen (på valg) Bergen   Sekretær : Terje Strømmen (på valg) Namsos  Kasserer : Tor Petter Alfredsen (ikke på valg) Haugesund  Styremedlem: Espen Holmgren (ikke på valg, velges av Oslo brannkorps forening) Oslo  Styremedlem: Marius Aam (ikke på valg)...

Les mer

Referat

På denne siden vil dere finne kort sammendrag fra styremøter i NBMF.   Styremøte Colorline 1 – 3/12 – 14 Av saker som ble behandlet kan nevnes: – Oppfølging av saksliste forrige styremøte. – Utdanning deltidspersonell/tilskudd fra NBSK. – Kreftregistret. – Nødnett – hvem skal eie? – Forslag om endring i IKS loven. – Brannkonferansen 2015. – Mens du venter på ambulansen. – Eventuelt.       Styremøte Oslo 23/10-14 Av saker som ble behandlet kan nevnes: –...

Les mer

Yrkesskadefondet

YRKESSKADEFONDET Fondet skal yte økonomisk bistand til Branntjenestemenn, i påvente av avgjørelser fra Forsikringsselskapenes vurderinger av skadeomfanget, og størrelsen etter skade påført under redningsinnsats.   Sykeperioden kan gå utover det normale sykefraværet. Ubekvemstilleggene vil derfor falle bort og enkelte vil miste store deler av de normale inntektene sine. Fondet skal yte bistand i en tid hvor den enkelte har det vanskelig både sosialt og økonomisk. • Finansieringen: • 100 kr fra alle heltidsansatte branntjenestemenn. • 100 kr fra alle deltidsansatte branntjenestemenn •...

Les mer

Særavtalen

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 – BRANN- OG REDNINGSTJENESTE   Forhold til Hovedtariffavtalen Denne særavtalen (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12(4) og HTAs kap. 0. (HA) HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet er bestemt i denne avtalen. Særavtale nr 2404 – Brann og Redningstjeneste

Les mer

Styret 2022

Leder Ketil Sivertsen   ketil.sivertsen@tbrt.no    Tlf: 97 63 66 90   Pressefoto: Ketil Sivertsen (10MB) Krediteres: Norsk Brann- og Redningsforum, NBRF.NO Nestleder Bjørn Rønning bjoron@stjordal.kommune.no  Tlf: 90 09 44 66 Sekretær Terje Strømmen terje.strommen@namsos.kommune.no Tlf: 95 98 81 32 Kasserer Tor Petter Alfredsen tor-petter.alfredsen@haugnett.no Tlf: 93 08 74 43   Styremedlem Espen Holmgren espen.holmgren@bre.oslo.kommune.no Tlf: 93 22 90 63   Styremedlem Jørn Davidsen jorn.davidsen@bergen.kommune.no  Tlf. 47...

Les mer

  • 1
  • 2