Skip to main content

Brannkonferansen

19. – 21. mars, 2024
Brannkonferansen

Fagforbundets årlige brannkonferanse er en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten og vi prøver å sette sammen interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger.

Informasjon om neste års brannkonferanse vil bli lagt ut her når dato og sted er satt.

Brannkonferansen 2024 ble arrangert på Gardermoen fra 20. mars til 21. mars. 

Den 19. mars ble det avholdt årsmøte og medlemsmøte i Norsk Brann- og Redningsforum. 

Her er presentasjoner som ble brukt under Brannkonferansen og veileder for yrkesskade og yrkessykdom:

https://www.fagforbundet.no/a/375756/yrke/brann-redning-og-forebygging/brannkonferansen/brannkonferansen-2021/presentasjoner-fra-brannkonferansen-2024/