Skip to main content
10/02/2016

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden vurdere å endre fordelingsnøkkelen for kommunenes kostnader knyttet til abonnementsordningen for Tetra terminaler, slik at det i større grad blir tatt hensyn til størrelse, antall innbyggere og det kommunale brannvesenets organisering i kommunene, samt vurdere om kommunene samlet sett bør betale mindre for nødnettet?

Les mere her…