Skip to main content
18/06/2015

Pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesenet

DSB har oversendt Justis- og beredeskapsdepartementet et forslag til hvordan og hvor et pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesenet kan gjennomføres.

Les mere her…