Skip to main content
09/09/2015

Fagskole – Høyskoleutdannelse for utrykningsledere

Det har etter dialog/innspill møte DSB arrangerte i Mai vært reist spørsmål om hvilke nivå utdannelse av utrykningsledere skulle ligge på, Fagskole eller Høyskole?

Se utklipp fra Brannmannen nr 4 – 2015 om saken.

Ann Christin Olsen-Haines fra DSB svarer at de har vært i kontakt med Justisdepartementet for å avklare dette spørsmålet.

Det er nå klart at utdanning av utrykningsledere i den nye utdanningsmodellen, i tråd med utvalgets anbefaling skal skje på høyskolenivå.