Skip to main content
05/01/2015

Brannkonferansen

Brannkonferansen 2015 arrangeres i Trondheim 17.-19.mars.

Den 17.mars vil det legges opp til besøk hos Trøndelag brann- og redningstjeneste, og på programmet 18. og 19.mars står tema som ”Politisk hjørne”, kreft blant brann- og redningspersonell, BurnCamp & Bjørnis, tariff 2016-2018, årsmøte- og medlemsmøte i Norsk brannmannsforum (NBMF), sikkerhet under utrykning, rekruttering av kvinner til beredskapsstillinger, “Mens du venter på ambulansen” og kommunenes bruk av tildelte midler til opplæring av deltidspersonell.

Les mere her…