Skip to main content
01/09/2013

På valg

 

Årsmøtet og valg til nytt styre avholdes i forbindelse med Brannkonferansen.Under følger en oversikt over hvem som sitter i dagens styre og hvem som er på valg på årsmøte 2020.

Leder : Bjørn Rønning (ikke på valg) Stjørdal
 
Nestleder: Jørn Davidsen (på valg) Bergen

 
Sekretær : Terje Strømmen (på valg) Namsos
 
Kasserer : Tor Petter Alfredsen (ikke på valg) Haugesund
 
Styremedlem: Espen Holmgren (ikke på valg, velges av Oslo brannkorps forening) Oslo
 
Styremedlem: Marius Aam (ikke på valg) Ålesund

Styremedlem: Kenneth Wangen (på valg) Nedre Romerike
 
Styremedlem deltid: Simen Short (på valg) Indre Østfold

 
1 varamedlem: Ketil Sivertsen (ikke på valg) Trondheim

2 varamedlem: Håvard Malmedal (ikke på valg) Tromsø

3 varamedlem: Henrik Haldorsen (på valg) Kirkenes

Personlig vara Oslo: ?? ?? (ikke på valg, velges av Oslo brannkorps forening) Oslo

Personlig vara deltid: Håkon Myking (på valg) Lindås og Melan

Alle som er på valg velges for 2 år.

Valgkomite 2020:  

Tore Ramberg, Trondheim

Ronald Thorvaldsen, Moss

Øystein Elvebakk, Stavanger

Innspill til valgkomiteen skal være valgkomiteens leder i hende senest 1 mnd før årsmøte. Valgkomiteens forslag legges ut på nett etter forslagene er mottatt, senest en uke før årsmøtet.

Forslag kan sendes valgkomiteens leder Tore Ramberg på mailadresse: tore.ramberg@tbrt.no .

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Forslagene kan sendes til styrelederen, Bjørn Rønning mailadresse: bjoron@stjordal.kommune.no