Skip to main content
24/09/2013

Øker tunnelsikringen

De fire kommende årene investeres det ni milliarder kroner i riksvegnettet i Midt-Norge.

Mandag presenterte fungerende regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen deres handlingsprogram for perioden 2014-2019. Forslaget sendes nå ut til offentlig høring. I planforslaget kommer det fram at 400 millioner kroner er satt av til å oppgradere sikkerheten i 15 tunneler i landsdelen.

Les mere her…