Skip to main content
04/10/2013

God samfunnsøkonomi med ny 110-struktur

Den samfunnsøkonomiske analysen av DSBs forslag til ny struktur for 110-regionene i Norge er nå klar. Analyse & Strategi, som har utarbeidet rapporten, konkluderer med at nye og større 110-regioner er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Les mere her…