Skip to main content
03/09/2013

Deltidsbrannmann og pensjon

Deltidsbrannmenn skal meldes inn i pensjonsordningen.

Nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen er opphevet for tariffområdene KS og KS bedrift

Den 21. juni falt en dom i arbeidsretten hvor vilkåret om 14 timers nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen ble ansett som ugyldig.

 

Dette betyr at alle deltidsmannskaper med og uten hjemmevakt, vikarer og midlertidig ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen fra 22.juni og 3. kvartal for midlertidig ansatte.

De skal ha pensjon for alle faste tillegg som f.eks. 1,25 % stillingen, personsøkertillegget og hjemmevaktstillegget.

Vikarer og midlertididig ansatte skal ha pensjon på ordinær lønn fra første dag.

Personalavdelingene i hver enkelt kommune har fått brev i fra KLP om dette.

Alle deltids brannmenn må sjekke ut om de er meldt inn i  pensjonsordningen.

Hvis noen lurer på noe ta kontakt med Terje Strømmen på mail terje.strommen@namsos.kommune.no eller tlf 95 98 81 32