Skip to main content
13/02/2011

FrP vil konkurranseutsette brann- og redningstjenesten

Oslo FrP mener private aktører kan ta over jobben for den offentlige brann – og redningstjenesten.

Les mere…