Skip to main content
19/06/2011

Dom i Arbeidsretten om skiftarbeiderbestemmelser

Fagforbundet vs. Oslo Kommune i Arbeidsretten. Dom falt 14. mars.
Les mere her…

Ingen følger for KS-avtalen
Dommen bygger på en konkret tolkning av uttrykket "kontinuerlig skift" i § 11.12.1 annet ledd i overenskomsten for Oslo kommune. Uttrykket kom inn i 1956, og har ingen parallell i HTA med KS. Bestemmelsen har følgende ordlyd:
"Må arbeidstaker i kontinuerlig skift arbeide overtid etter nattskift og i sammenheng med dette, får vedkommende 100% tillegg."